อยากกลับไปมิตาเกะ
เพราะความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเกิดขึ้นธรรมดา
ไกลถึงจันทร์
< อีกหนาวที่ยังไม่ผ่านพ้นไป >
< Don't tell who your dreams >
< ความรักและความเจ็บปวด : Love & Pain >
< วินาทีและการก้าวย่าง : Second & Step >
< ฤดูร้อนก็ยังเหงา [ได้อีก] >
< บางคนชอบฤดูหนาว >
< เมื่อสเกลของเวลายังคงขยับ >
">< ความหมายของ "ชีวิต" >
< ที่นี่ ตอนนี้
< ไม่อยากเป็นแล้ว ... หมอฟัน >
< The Smaller Frog in The Bigger World >
< เด็กอยากเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่อยากเป็นเด็ก >
< คืนอันเป็นนิรันดร์ >
< คีย์ขาวดำ >
< Tag - 7th Day >
< Tag - 6th Day >
< Tag - 5th Day >
< Tag - 4th Day >
< Tag - 3rd Day >
< Tag - 2nd Day >
< Tag - 1st Day >
< ก้อนหินพระจันทร์ >
< [กลาง]วันในกรอบสี่เหลี่ยม >
< เวสท์ ไทม์ >
< อาจไม่ง่ายที่จะรัก อาจยากนักที่จะได้รักกลับคืน >
< Hero >
< ไม่ใช่นก : It's not a bird >
< เข้าใจ : Understand >
< ละคอนหลังฉาก >
< อยู่ใต้ฟ้า กลัวอะไรกับฝน >
< It's not easy to be me >

P' Blowy
J' Kong
P' Yok
J' Joy
J' Jick
P' Kung
N' Mum
P' Pim
P' Dao
P' Slim
P' Orr
Lazylady
Iampoo
Moonstone
P' Mam
Me n bicycle
Crazyon
J' Ann
Astia
P' Jigg
P' Meme'
P' Aims
Iodine
Nnet
P' Oil
Yesiam
P' Oat
World Immortal
P' Anni
P' Nick
Rainylime
JP
Waitingfor
Myday2007
Leaf mogince
P' Hongfa
P' Pomp
Nut
P' YingYing
Baguette
Dayalone
Deviant
Bossy
J' Ree
Picpic
Ranipim
K' Kee

< เด็กอยากเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่อยากเป็นเด็ก >... เด็กอยากเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่อยากเป็นเด็ก
http://www.allposters.com/-sp/Don-t-Avoid-Growth-Posters_i838450_.htm


...
หลายปีก่อนย้อนกลับไป เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนม
.
ต้น   ครั้งที่ยังเล่นไล่จับกันท่ามกลาง
แดด
ร้อนระอุตอนเที่ยงวัน 
เหงื่อชุ่มเสื้อนักเรียนตัวสีขาวปอนๆ จนบางคนต้องถอดออก
ผึ่งไว้ที่หน้าต่างห้องเรียน      ครั้งที่ยังเตร็ดเตร่กับเพื่อน
หลังเลิกเรียน ไม่ยอมกลับบ้าน 
ครั้งที่ผ่านวันแต่ละวันด้วยชีวิตแบบนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแทบจะตลอดเวลาในช่วงเวลานั้น   ความเป็นวัยรุ่นได้เริ่มต้นขึ้น   ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มผุดพรายขึ้น
ตามเนื้อตัว    แข้งขาเริ่มยาวขึ้นดูเก้งก้าง   
ทางด้านจิตใจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง  เกิดมี
ความคิดที่แปลกแตกต่างไปจากพ่อแม่   ความเป็นตัวของตัวเอง เริ่มปรากฏ
ออกมาผ่าน
ทางพฤติกรรมความอยากเป็น อย่างที่ผู้ใหญ่เป็น อยากทำ อย่างที่ผู้ใหญ่ทำ ทำให้เริ่มอยากเป็นผู้ใหญ่
บางคนอยากขับรถยนต์ 
อยากดูรายการโทรทัศน์ตอนดึก  อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดกับ
เพื่อน   บางคนอยากทำงาน  เพราะไม่
อยากเรียนหนังสือ   หรือบางคนอยากเป็นผู้ใหญ่
เพราะต้องการให้พ่อแม่เลิกมองว่าเป็นลูกน้อยที่ต้องคอยประคบประหงมเสียทีซึ่งในความอยากดังกล่าว  ไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่ที่แท้ปนอยู่เลย ไม่
ได้เข้าใจว่า การเป็นผู้ใหญ่  คือ
การดูแลชีวิตตัวเองอย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งเรื่องปากท้องและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน   ไม่ได้เข้าใจว่า การเป็นผู้ใหญ่ต้องเลือกต้องตัดสินใจ
ทางเดินชีวิตของตัวเอง 
ต้องรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่การงาน  ทั้งต้องเผชิญหน้า
กับโลกในแบบที่มันเป็น


มันยังเร็วไป   โลกที่พวกเขาเห็นมันยังแคบไป   แคบเกินกว่าที่จะโผบินออกจากอ้อมอก
พ่อแม่ ยากที่จะเป็นผู้ใหญ่อย่างที่ผู้ใหญ่ควรจะเป็น

ในความรู้สึกตอนนั้น   มันช่างยาวนานกับการก้าวข้ามจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อาจเพราะ
ภาวะการเติบโตไม่ทันใจกับความต้องการ      
แต่เมื่อเวลาคล้อยหลังจากนั้นมาหลายปี  
ความยาวนานดังกล่าวก็กลับหดสั้นเหลือเพียงขีดของเวลาเมื่อมองย้อนกลับไป 
มันผ่าน
ไปเร็วมาก ช่วงเวลาแห่งวัยเด็กที่สนุกสนาน ช่วงเวลาที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ไม่ต้อง
เลือก ไม่ต้องตัดสินใจเรื่องชีวิต 
จนบางคนพูดว่า  ...


" เผลอแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่แล้ว "


ความรู้สึกไม่อยากเป็นผู้ใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้นเบื้องหน้า    แม้การเป็นผู้ใหญ่จะแสดงตนอยู่
ไม่ไกลกว่ามือเอื้อม  ยิ่งเมื่อเข้าใจแล้วว่า  การเป็นผู้ใหญ่เป็นอย่างไร 
ก็ทำให้ยิ่งไม่อยาก
เป็น ไม่อยากเลือก ไม่อยากตัดสินใจ  ด้วยเหตุนี้ หลายๆคนจึงพูดว่า ...


" อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
 "


... คำพูดที่เด็กหลายคนไม่เข้าใจ...แต่เมื่ออายุมากขึ้น หากความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ดำเนินไปพร้อมกัน   ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่
ที่ไม่เป็นผู้ใหญ่  
แก่แต่วัย   ความคิดไม่ได้ถูกบ่มเพาะให้แก่ไปด้วย    จึงละล้าละลังไม่
ได้นานนัก  ต้องยอมรับความเป็นผู้ใหญ่แต่โดยดีตอนนี้ที่ขาข้างนึงหยัดยืนอยู่บนความเป็นผู้ใหญ่    แม้จะยังไม่ถึงเวลาที่จะหาเลี้ยงปาก
ท้อง  
แต่ก็เริ่มต้องเลือก  ต้องตัดสินใจเรื่องชีวิต    เริ่มมีความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้น ภา
ระหน้าที่ที่สำคัญขึ้น   อยู่ในวัยที่เกินกว่าจะกระจองงองแงไปหาพ่อแม่  
ดวงตาที่มอง
ไม่ได้มองแต่ตัวเองแล้ว หากแต่มองคนรอบข้าง มองสังคม มองโลกตามความเป็นจริง
มากขึ้น 
เริ่มใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก 
ทำให้ตอบปัญหาต่างๆได้ยากระหว่าง


" ความสมควรกับความต้องการ "


แต่มันก็ต้องเป็นไป  พัฒนาไป  แก่ทั้งความคิดและวัยไปพร้อมๆกัน  ด้วยเชื่อว่าประสบ
การณ์จะหล่อหลอม
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ จนท้ายที่สุดก็จะลื่นไหลเข้าสู่ความ
เป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคง เติบใหญ่อย่างที่ผู้ใหญ่ควรจะเป็น

...     Share

<< < คืนอันเป็นนิรันดร์ >< The Smaller Frog in The Bigger World > >>

Posted on Wed 19 Mar 2008 20:50

ผมว่าน่ะ ผมอยากเป็นเด็กเพราะผมมีปมด้อย ตั้งแต่ที่ผมเริ่มย่างก้าวเข้าสู่วังวนแห่งการเป็นผู้ใหญ่ผมรู้สึกว่าต่อไปนี้คำว่าความสุขที่แท้จริงคงไปมีอีกแล้ว และไม่มีต่อไปจนตาย ผมคิดว่าวัยเด็กเป็นวัยเดียวที่มีความสุขที่สุด ผมไม่ชอบร่างกายที่เก้งก้างเดินแล้วไม่สะดวก ไม่เหมือนตอนเด็กจะทำอะไรเคลื่อนไหวยังไงก็ไม่มีใครว่า สุดเซง...
new   
Tue 10 Aug 2010 20:59 [3]

รู้สึกว่าวันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาเหมือนว่าตัวเอาเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมทำให้รู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอยากทำอะไรหลาย ๆ อย่าง ที่ผู้ใหญ่ทำกัน
yui   
Mon 9 Jun 2008 10:25 [2]
 

แล้วเรารู้ตัวได้ยังัยว่าเรากลายเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วอ่ะ
การรู้ตัวว่าโตขึ้น(ทั้ง ร่างกาย และ ความคิด)
ก่ะการเป็นผู้ใหญ่นี่เหมือนกันรึเปล่าอ่ะ


Theknight   
Fri 21 Mar 2008 23:15 [1]


Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh